English    Cymraeg

Darparu arolwg cofnod troseddol drwy'r Ddeyrnas Unedig
Cysylltwch gyda ni drwy ffonio ni ar +44 (0) 1691 66 22 55

Croeso i Disclosure Services

Yn eich cynorthwyo i gael gwiriadau Cofnodion Troseddol ers 2002

Mae Disclosure Services yn darparu gwiriadau Cofnodion Troseddol Sylfaenol, Safonol ac Uwch ar lein (gwiriadau’r Biwro Cofnodion Troseddol gynt), gwiriadau cefndir Dau Lwybr un clic ac yn aelod o gynllun Amddiffyn Grwpiau Bregus i’r Alban. Llwyddir i wneud hyn trwy ddefnyddio amrywiaeth o declynnau sy’n gallu cyflwyno ceisiadau’n gywir a chyflym, yn olrhain ceisiadau mewn amser real, yn adrodd yn ôl yn rhwydd a llawer mwy. Mae’n dîm profiadol, cyfeillgar yn helpu cleientiaid gydol y broses cofnodion troseddol.

Mae ein hamrywiaeth eang o gleientiaid yn dod o bob maes o wasanaeth, masnach a diwydiant mewn sefydliadau preifat, cyhoeddus, elusennol ac nid er elw. Ein prif nod yw cynnal ein cleientiaid gyda gwybodaeth gywir a phrydlon ac rydyn ni’n cynnig gwasanaeth arbenigol personol i’ch helpu i gyflawni’ch gofynion rheoleiddio a chydymffurfio.

Rydyn ni’n darparu gwiriadau Cofnodion Troseddol Ar Lein trwy’r broses e-gais e-Swmpus neu lwybr ymgeisio ar bapur y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (y Biwro Cofnodion Troseddol gynt).